POEZIE EN VERHALEN ROND DE NIEUWKOOPSE PLASSEN

PLANNEN MAKEN IN NIEUWKOOP IN OPDRACHT VAN HET TOENMALIGE CBKU ALS EMBEDDED KUNSTENAAR: ZONDER OPDRACHT MEEWERKEN IN DE ONTWERPTEAMS
KIB09

LANDSCHAP IS VOORTDUREND IN VERANDERING. MAAKBAARHEID IS AAN STEEDS
ANDERE REGELS EN AFSPRAKEN GEBONDEN.

2012: Een prachtig voorbeeld vormt de visievorming op beeld, cultuurhistorie en landschap in de visie op de Meije Graslanden.
Dit project wil de rol van natuur , landschap en water in deze 400 HA zone tussen het kronkelige veenriviertje de Meije en de Nieuwkoopse Plassen.
Met bebouwingsresten uit de ijzertijd is de verkaveling middeleeuws , de cope verkaveling “de kathedralen der lage landen” en dateert de bebouwing vanaf die periode.
Meije graslanden kort

Oplevering en uitvoering 2013: NIEUWKOOP-NOORDEN: RUIJGENBORG

Aan de westzijde van de Nieuwkoopse Plassen is het voorzichtig begin gemaakt met een natte zone die een schakel vormt in de EHS:
hier het uiteindelijke project:

De uitvoering heeft de nodige tegenwerking gehad; zo mocht van de plaatselijke bedrijven het bedrijventerrein niet landschappelijk ingepast en zag de Gemeente geen brood in een bijdrage aan de afwerking. Gijsbert kon voorkomen dat geld werd verkwist aan de sanering van allerlei wegresten e.d. en kon een structuur van wandelpaden over een oude stroomrug en een kavelpatroon met “drijvende”percelen helpen realiseren.
Korte weergave in PDF: nieuwkoop kort